Ben Kimim

 
 
 
 

EK-1 BAŞVURU VE KONTROL FORMLARI LİSTESİ *

 
Hava aracı Uygunluk Beyanı SHGM-İHA-Form 1
Hava aracı Emniyet Beyanı SHGM-İHA-Form 2
Uçuş İzni Başvuru Formu (Türkçe) SHGM-İHA-Form 3
Uçuş İzni Başvuru Formu (İngilizce) SHGM-İHA-Form 4
* Formların güncel hallerine Genel Müdürlük resmi internet adresinden erişilebilir.