Ben Kimim

 
 
 
 

EK-3 İHA PİLOT ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER

 

A: TİCARİ İHA0 ve İHA1 SINIFI PİLOTLAR İÇİN DERS DAĞILIMLARI VE KONULAR

Dersler

İHA0 sınıfı İHA1 sınıfı
1) İHA Tanıtım
  Hava aracı tanımı ve İHA
  Temel prensipler
  İHA kabiliyeti ve görevleri
  Sistem tasarımı
  Bileşenler ve sistemler
1 saat 3 saat
2) Hava Hukuku ve Sorumluluklar
  Sözleşmeler ve uygulamalar
  Sigortalama
  Kişisel haklar ve yasal sorumluluklar
  İHA mevzuatı
  İHA pilotu lisanslandırma, kayıt ve tescil
  Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
  Kural ihlali ve olay bildirimi
  Mülkiyet hakları ve izinler
  Operasyon sahası ve erişim
  İnsan faktörü
  Yorgunluk ve dikkat eksikliği
  Ekip yönetimi
  Sosyal baskı, stres ve güven
  Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar
2 saat 6 saat
3) Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri
  Havacılık terimleri ve tanımlar
  Sabit ve döner kanat
  Rotor ve çoklu-rotor
  Temel kanunlar ve tanımlar
  Kanat ve pervane profili
  Faydalı yüklerin uçuşa etkisi
  Ağırlık merkezi
1 saat 4 saat
4) Meteoroloji
  Meteorolojinin tanımı
  Hava raporu kaynakları
  Hava bilgisi ve yorumlama
  Atmosfer ve görüş faktörü
  Konveksiyon, adveksiyon
  Meteorolojik görüş
  Rüzgar, türbülans
  Yağış, bulut ve kumulonimbüs etkileri
  Buzlanma
  Basınç farklılıkları ve sıcaklık
  CAVOK, SKC ve NSC
1 saat 2 saat
5) ATC Usulleri ve Havacılık Frezyolojisi
  Havacılık alfabesi
  Standart terimler
  Standart konuşma usulleri
  Standart VFR meydan turu
  ATC ile iletişim
  Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı
1 saat 3 saat
6) Seyrüsefer ve Operasyon
  Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler
  3 boyutlu konumlandırma
  Referans sistemleri
  GPS prensipleri
  Temel harita okumaları
  Havacılık haritaları
  Özel haritalar
  Yorumlama ve farkındalık
  Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler
  Uçuş planı
  Operasyon kuralları
  Operasyon zarfı
  Emniyetli ve güvenli uçuş
  Acil durumlar
  Risk değerlendirmesi
  Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim
2 saat 5 saat
7) Kumanda Edilebilir Sistemler
  Giriş ve tanım
  İHA kumanda donanımı ve yazılımı
  Yer istasyonu donanım ve yazılım
  Veri bağlantıları ve kontrolleri
  Veri bağı frekansları ve spektrum
  Entegrasyon sorumları
  Komuta ve kontrol
  Otopilot ve elle kumanda
  Faydalı yükler ve sensörler
1 saat 4 saat
8) İtki Sistemleri
  Motor, rotor ve hareket mekanizmaları
  Elektrikli ve benzinli motorlar
  Pervaneler ve kanatlar
  Yakıt sistemleri
  LIPO bataryalar
  Servolar
1 saat 3 saat
9) Aviyonik Sistemler
  Radyo kontrol sistemleri
  Görüntü sistemleri
  Yer kontrol istasyonu bileşenleri
  GPS prensipleri
  Transponder
  Algıla ve sakın
  Kumanda sistemleri
  Faydalı yükler ve sensör sistemleri
1 saat 3 saat
10) Bakım ve Onarım
  Uçuş öncesi kontroller ve bakım
  Uçuş sonrası ve bakım
  Dönemsel kontrol ve bakım
  Kaza sonrası bakım ve onarım
  Vaka incelemesi
1 saat 3 saat

 Toplam

12 saat 36 saat
 

B: İHA2 ve İHA3 SINIFI PİLOTLAR İÇİN DERS DAĞILIMLARI VE KONULAR

Dersler

İHA2 sınıfı İHA3 sınıfı
1)

Hava Aracı Genel Bilgisi -Gövde ve Sistemler -Elektrik ve Motor (Enerji Sistemi) -Acil Durum Donanımı

 

- Hava aracı bilgisi: Hava aracı tanımı ve İHA; İHA kabiliyeti ve görevleri; İHA sistem tasarımı; İHA bileşenleri ve sistemleri; Havacılık terimleri ve tanımlar; Yakıt sistemeleri; LIPO bataryalar; Servolar

 

- Temel uçuş prensipleri ve kanunlar: Sabit ve döner kanat; Rotor ve çoklu-rotor; Motor, rotor ve hareket mekanizmaları; Elektrikli ve benzinli motorlar; Kanat ve pervane profili; Pervaneler ve kanatlar

 

- Kısıtlamalar: Operasyon zarfı; Stabilite; Kütle; Ağırlık merkezi; Faydalı yüklerin uçuşa etkisi

 

- Komuta ve kontrol: Otonom uçuş; Görerek uçuş; Manuel müdahale ve devre dışı bırakma; Uçuş kontrol modları

 

-  Alet algı düzeni

 

-  Kütle ve denge

14 saat 24 saat
2)

Operasyonel Usüller (İşletme Yöntemleri)

 

-  Planlama öncesi: Tasarlanan görevin değerlendirilmesi

 

-  Saha değerlendirmesi

 

- Emniyetli operasyon ortamının oluşturulması: Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi; Basitleştirici önlemler; Arazi sahibinin izni

 

- Durumsal farkındalık: Bölge; Hava sahası; Hava alanları; Manialar; Toplum

 

- İletişim: Yalnız çalışma; ATC ile iletişim; Diğer kullanıcılarla birlikte çalışma

 

- Uçuş öncesi: Uçuş öncesi kontroller; Takılı parçaların, faydalı yüklerin emniyeti; Uçuşa elverişlilik; Arıza kontrolleri; Batarya koşulları; Hava durumu

 

- Uçuş sırasında: Uçuşu izleme; Batarya durumu; Görsel görüş hattı; Çarpışmayı önleme ve ayrıştırma

 

- Uçuş sonrası: Uçuş sonrası faaliyetler; Uçuş ayrıntılarının kayıt edilmesi ve geri bilgilendirme; Uçuş sonrası bakım

 

- Acil durum müdahaleleri: Kontrolün kaybedilmesi ve sürüklenme; Yanlış işlemler; Tahsis edilmiş sahanın açık olmaması; Havaaracı çarpışmasının önlenmesi; Çarpışmadan kaçınma

 

- Güvenlik: Havaaracına ve kumandalarına serbest erişim

8 saat 14 saat
3)

Uçuş Planlama ve İzleme

 

- İHA operasyonları: Uçuş planı ve uçuş hazırlığı; Uçuşa karar verme; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Uçuşların kayıt edilmesi ve bildirim

 

- Emniyetli operasyon: Havacılık prensipleri; Hava aracının uzaktan kumanda edilmesi gerekleri; Tehlike tanımlaması; Risk değerlendirmesi

 

- Uçuş emniyeti: Çarpışmanın engellenmesi; Fark edilme ve kaçınma

 

- Mesafe; İrtifa; Sürat; Dikkat

 

- İnsanlar, kalabalıklar ve topluluklar üzerinde uçuş: Üçüncü taraf güvencesi

11 saat 19 saat
4)

Meteoroloji

 

- Meteorolojinin tanımı; CAVOK, SKC ve NSC

 

- Hava bilgisi kaynakları ve yorumlama: Hava raporu kaynakları; Farkındalık; İHA operasyonları için raporlar, tahminler ve meteorolojik konvansiyonlar; Değerlendirmeler

 

- Yağış, bulut ve kumulonimbus etkileri

 

- Faktörler: Rüzgâr; Sıkışma; Maskeleme; Buzlanma; Türbülans; Konveksiyon, adveksiyon

 

- Atmosfer ve görüş faktörü; Meteorolojik görüş; Şehir etkisi

 

- Sıcaklık ve basınç farklılıkları

 

- Operasyonel zarf

9 saat 15 saat
5)

Hava Hukuku ve ATC Usulleri

 

- Sorumluluklar: Sözleşmeler ve uygulamalar; Kişisel haklar ve yasal sorumluluklar; Mülkiyet hakları ve izinler; Operasyon sahası ve erişim; Uçuş öncesinde/sırasında/sonrasında yapılacaklar

 

- Havacılık frezyolojisi: Terminoloji; Havacılık alfabesi; Standart terimler; Standart konuşma usulleri

 

- ATC usulleri: Standart VFR meydan turu; ATC ile iletişim; Diğer paydaşlarla bilgi paylaşımı

 

- Hava seyrüsefer talimatları: İlgili terimler ve tanımlar; Çarpışmanın önlenmesi (algılama ve sakınma)

 

- Türkiye havacılık (hava sahası) düzenlemeleri: Genel bakış; Hava sahası ve uçuşa yasak bölgeler

 

- İHA mevzuatı: Kurallara genel bir bakış; İHA pilotu lisanslandırma; İHA kayıt ve tescil

 

- Olay ve kaza bildirimi: Genel ve özel kurallar; Kural ihlali ve olay bildirimi; Kaza inceleme

 

- Sigorta: Hava aracı ve üçüncü taraf güvencesi

9 saat 15 saat
6)

Seyrüsefer

 

- Konumlandırma: Dünya, ay ve güneş sistemi, yörüngeler; 3 boyutlu konumlandırma; Referans sistemleri

 

- GPS prensipleri

 

- Harita okumaları: Ölçek; İrtifa; Yükseklik; Mesafe

 

- Havacılık haritaları: Özel haritalar; Yorumlama

 

- Operasyon kuralları: Uçuş prosedürleri ve temel eğitim; Acil durumlar

 

- Hava sahası genel bilgisi: Uçuş bilgilendirme bölgesi (FIR)

 

- Hava sahası sınıflandırması: Ayrıştırma ilkeleri; Tehlikeli sahalar; Uçuşa yasak bölgeler; Kısıtlanmış sahalar; Geçici hava sahası kısıtlamaları

 

- Özel hava sahası türleri: Hava limanı trafik bölgesi (ATZ); Kontrollü hava sahası (CTR); Ayrılmış hava sahası (Planör, paraşüt faaliyet sahaları)

 

- Bilgi yayınları ve teyitler/onaylar: Türkiye havacılık bilgi yayınları (AIP, AIC, NOTAM); Üçüncü taraflar

 

- İHA operasyonları: Görsel görüş hattı; Operasyon zarfı; Emniyetli ve güvenli uçuş; Risk değerlendirmesi

13 saat 22 saat
7)

Uçuş Prensipleri

 

- Aviyonik sistemler: Görüntüleme sistemleri; Yer kontrol istasyonu bileşenleri; Transponder; Algıla ve sakın; Kumanda/Kontrol sistemleri; Faydalı yükler ve sensör sistemleri

 

- Kumanda edilebilir sistemler: Giriş ve tanım; İHA kumanda donanımı ve yazılımı; Yer istasyonu donanımı ve yazılımı; Entegrasyon sorunları; Otopilot ve elle kumanda; Radyo kontrol sistemleri

 

- Komuta ve kontrol: Veri bağı frekansları ve spektrum; Veri bağlantıları ve kontrolleri

 

- Performans

11 saat 18 saat
8)

İnsan Performansı ve Kısıtlamaları

 

- İyi havacılık uygulamaları

 

- Sağlık gerekleri: Ekip sağlığı önlemleri, alkol, ilaç ve tedavi, Sağlık kısıtlamaları

 

- Yorgunluk ve dikkat eksikliği: Uçuş süreleri ve iş yükü, uçuş zamanları, Çalışma saaatleri

 

- Açık havada ve yalnız çalışma: Havanın etkisi; Uzaktan ve yalnız çalışma; Derinlik algılama; Kör nokta; Tarama teknikleri; Karar süreçleri

 

- Sosyal baskı, stres ve güven: Ekip ve meslektaş yönetimi; Halk ve üçüncü taraflar; Müşterilerden kaynaklanan stres ve baskı

6 saat 10 saat
9)

İletişim

 

- VFR iletişim

 

- IFR iletişim

5 saat 8 sat
10)

Bakım ve Onarım

 

- Kontroller ve bakım: Uçuş öncesi kontroller ve bakım; Uçuş sonrası ve bakım; Dönemsel kontrol ve bakım

 

- Kaza sonrası bakım ve onarım

 

- Vaka incelemesi

 

- Sistem bakımı ve onarımlar: Havaaracının ve takılı parçaların güvenliği, İmalatçının tavsiyeleri, Emniyetli uçuş gerekleri

3 saat 5 saat

 Toplam

90 saat 150 saat