Ben Kimim

 
 
 
 

EK-5 RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRME HUSUSLARI

 
1. İHA teknik bilgileri
  a. Gövde, güç ünitesi, performans bilgileri
  b. Faydalı yük beyanı
  c. Yedek sistemler (GPS, otopilot, IMU v.b.)
  ç. Teçhizat (Hava aracı, yer sistemleri, veri linki, geofence, batarya, yakıt durumu v.b.)
  d. Veri link, frekans, vb bilgiler
2. Uçurulacak bölge (kalabalık, çok kalabalık, kalabalık olmayan bölge)
3. Kullanım amacı
4. Pilot eğitim ve tecrübe
5. Gece, gündüz ve meteorolojik şartlar
6. Bakım durumu
7. Sigorta
8. İnsan ve yapıların durumu
9. Diğer hava araçları ile çarpışma riski
10. Tespit edilen risklerin giderilmesine/azaltılmasına yönelik yapılacaklar