Ben Kimim

 
 
 
HAVA ARACI MİLLİYETİ VE TESCİL İŞARETLERİ TALİMATI
(SHT-7)
 

 

E K L E R

 

 

(Değişik: 26/06/2016 - 52217814-010.07.01/E.389)

EK-1
 

ÇOK HAFİF HAVA ARACI SINIFLANDIRMASI

 

 

 

 

(Değişik: 26/06/2016 - 52217814-010.07.01/E.389) EK-2a

 

(Ön yüz)

HAVA ARACI TESCİL SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF REGISTRATION
Sertifika Numarası
Certificate No.
 
1. Milliyeti ve Tescil İşareti
Nationality and Registration Mark
2. İmalatçısı ve Tipi

Manufacturer and Manufacturer’s Designation of Aircraft

3. Hava Araca Seri Numarası
Aircraft Serial No.
 
 
   
4. Sahibinin Adı
Name of Owner
 
5. Sahibinin Adresi
Address of Owner
 

6. Bu Sertifika, yukarıda belirtilen hava aracına 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine ve bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak verilmiştir.

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register of the Republic of Turkey in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with Turkish Civil Aviation Act No.2920 and regulations made under this act.

 
 

Düzenlenme Tarihi/Date of Issue

 

............../.........../
   
 
 
 
 
 

İmza/Signature

 
 
 
 

 

 

(Arka yüz)
7. İşleticisinin Adı
Name of Operator
8. Azami Kalkış Ağıırlığı
Maximum Take Off Weight
9. İmalat Yılı
Date of Manufacture
 
 
 
10. Açıklamalar
Remarks
Yukarıda yazılmış olan bilgilerin, ön sayfadaki hava aracına ait olduğu onaylanmıştır.
It’s hereby certified that the above written information is belong to the aircraft on the front page
 
  İmza/Signature
 

 

 

(Mülga: 26/06/2016 - 52217814-010.07.01/E.389) EK-3
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
HAVA ARACI TESCİL SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Milliyeti ve Tescil İşareti

Nationality and Registration Mark
Hava Aracı Sınıfı
Classification of Aircraf
Sertifika Numarası
Certificate No.
     
İmalatçısı Tipi ve Modeli
Manufacturer, Type and Mode
Azami Kalkış Ağırlığı
Maximum Take-off Weight
Seri Numarası
Serial Number
İmal Yılı
Date of Manufacture
     
Sahibinin Adı
Name of Owner
 
Sahibinin Adresi
Address of Owner
 
İşleticisinin Adı
Name of Operator
 
Açıklamalar
Remarks
 

Bu Sertifika, yukarıda belirtilen hava aracına 7 Aralık 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu ve 19 Ekim 1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak verilmiştir.

It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Register of the Republic of Turkey in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with Turkish Laws and Regulations issued for its execution.

Verildiği Tarih
Date Issued
     
Gün/Ay/Yıl
Day/Mount/Year
 
Onaylıyanın Adı Soyadı, Ünvanı ve İmzası
Name, position and signature of approving person
 
 
 
Mühür
Seal/Stamp