Ben Kimim

 
 
 
 
UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ
(SHY-1)
(YÖNETMELİK İÇERİKLERİ)
 
 
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
- Amaç
- Kapsam
- Dayanak
- Tanımlar
 
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
- Uygulama
- Uçuş ekibi üyesi olarak yetkilendirme
- Lisans, yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikaların kabulü
- JAA üyesi olmayan ülke lisansı sahiplerine tanınacak krediler
- Özel amaçlı yetkilendirmeler ve yetkiler
- Askeri pilotların ve askeri uçuş eğitimi almış personelin kredilendirilmesi
- Lisansların ve yetkilerin geçerliliği
- Pilotların son dönem tecrübeleri
- Testlerin yapılmasıyla ilgili düzenlemeler
- Tıbbi uygunlar
- Tıbbi uygunlukta azalma
- Özel durumlar
- Uçuş süresinin kredilendirilmesi
- Teorik bilgilerin kredilendirilmesi
- Eğitim kuruluşları ve tescilli kuruluşlar
- Yaş kısıtlaması
- Lisansı düzenleyen ülke
- Uçuş ekibi lisans formatı ve özellikleri
- Uçuş süresinin kaydedilmesi

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 
İKİNCİ KISIM
PİLOT LİSANS VE YETKİLERİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM

- Öğrenci pilot lisansı
- Lisans verilme esasları
- Yalnız uçuş şartları
- Yalnız seyrüsefer eğitimleri
- Uçak tip tahdidi
- Haberleşme usulleri
- Eğitim organizasyonlarının sorumluluğu
 
İKİNCİ BÖLÜM
HUSUSİ PİLOT LİSANSI
- Şartlar
- İmtiyazlar
- Teorik bilgi eğitimi
- Sınavlar
- Uçuş eğitimi
- Uçuş eğitim konuları
- Eğitim uçakları ve temel eğitim aracı
- Hava meydanları
- Hususi pilot lisansı yetenek testi
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİCARİ PİLOT LİSANSI
- Şartlar

- İmtiyazlar

- Tecrübe ve kredilendirme
- Teorik bilgi
- Uçuş eğitimi
- Yetenek
- Entegre havayolu nakliye pilotu kursu
- Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursu

- Entegre ticari pilot lisansı kursu

- Modüler ticari pilot lisansı kursu

- Ticari pilot lisansı yetenek testi

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ
- Genel
- Aranan şartlar
- İmtiyazlar
- Geçerlilik süresi
- Temdit ve yenileme
- İngilizcenin kullanımı
- Teorik bilgi
- Uçuş eğitimi
- Modüler aletli uçuş yetkisi kursu
- Yetenek testi ve yeterlilik kontrolü
 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SINIF VE TİP YETKİLERİ
- Sınıf yetkileri
- Tip yetkileri
- Yüksek performanslı tek pilotlu uçaklar
- Tip ya da sınıf yetkisinin gerektiği durumlar
- Özel yetkilendirmeler
- İmtiyazlar
- Yetki sayısı
- Varyantlar
- JAA üyesi olmayan ülkelerde alınan yetkiler
 - Yetki geçerlilik süresi ve temdit
- Geçersiz yetkilerin yenilenmesi
- Çok pilotlu uçak tip yetkisi şartları
- Çok motorlu uçaklarda tip yetkisi şartları
- Çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi şartları
- Tip/sınıf yetkisi teorik bilgi ve uçuş eğitimi
- Sadece simülatörle yapılacak tip intibak eğitimi
- Yetenek
- Tip/sınıf yetkileri ve ATPL (A) için yetenek testi ve yeterlilik kontrolü
 
ALTINCI BÖLÜM
HAVA YOLU NAKLİYE PİLOTU LİSANSI
- Şartlar
- İmtiyazlar
- Tecrübe
- Uçuş saatlerinin kredilendirilmesi
- Teorik bilgi ve sınavlar
- Yetenek testi

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÖĞRETMEN VE KONTROL PİLOTU YETKİLERİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖĞRETMENLİK YETKİLERİ VE GENEL KOŞULLAR
- Öğretmenlik yetkileri
- Genel koşullar
 
İKİNCİ BÖLÜM
- Uçuş öğretmenliği
- Yetkilerin kısıtlanması
- Koşullar ve imtiyazlar
- Ön koşullar
- Kurs
- Yetenek testi
- Temdit ve yenileme
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TİP İNTİBAK YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
(ÇOK PİLOTLU UÇAKLARDA)
- İmtiyazlar
- Koşullar
- İlave çok pilot tip yetkileri
- Temdit
- Yenileme
- Kurs
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SINIF YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
(TEK PİLOTLU UÇAKLAR)
- İmtiyazlar
- Koşullar
- Temdit
- Yenileme
- Kurs
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ALETLİ UÇUŞ YETKİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
- İmtiyazlar
- Koşullar
- Temdit ve yenileme
- Kurs
 
ALTINCI BÖLÜM
SENTETİK UÇUŞ ÖĞRETMENLİĞİ
- İmtiyazlar
- Koşullar
- İlave yetkilerin alınması
- Temdit ve yenileme
 
YEDİNCİ BÖLÜM
MCC ÖĞRETMENLİĞİ
- İmtiyazlar
- Koşullar
- Temdit ve yenileme
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KONTROL PİLOTLUĞU
- Kontrol pilotluğu yetkileri
- Ön koşullar
- Geçerlilik ve yeniden yetkilendirme
- Koşullar ve imtiyazlar

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 
DÖRDÜNCÜ KISIM
TEORİK BİLGİ GEREKSİNİMLERİ VE SINAVLAR
- Gereksinimler
- Sınav içerikleri
- Sınav süreleri ve soru sayıları
- ATPL sınavlarının CPL ve IR sınavlarına yönelik kredilendirilmesi
 - Diğer JAA üyesi ülkelerde tamamlanan kurs ve teorik sınavların kredilendirilmesi
- Sınavların duyurulması
- Sınavların yapılması
- Sınav soruları
- Sınav komisyonu ve görevleri
- Sınav başvuruları ve sınav randevuları
- Sınav esnasında uyulacak kurallar
- Sınavların değerlendirilmesi
- Sınav geçme standartları
- Sınav sonuçlarının duyurulması
- Sınavlara itiraz
- Sınav itiraz komisyonu ve görevleri
- Kabul periyodu
- Sınav evrakının saklanması
 
BEŞİNCİ KISIM
UÇUŞ VE TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONLARI
 
BİRİNCİ BÖLÜM
UÇUŞ EĞİTİM ORGANİZASYONLARI
- Genel
- Yetki alma
- Finansal kaynaklar
- İdare ve istihdam
- Eğitim müdürü
- Baş uçuş öğretmeni
- Sentetik uçuş öğretmenleri dışındaki öğretmenler
- Sentetik uçuş eğitimi öğretmenleri
- Baş yer dersi öğretmeni
- Teorik bilgi öğretmenleri
- Kayıtlar
- Eğitim programı
- Eğitim uçakları
- Havaalanları
- Uçuş operasyonu için tesisler
- Teorik bilgi eğitim tesisleri
- Eğitime kabul şartları
- Eğitim ve operasyan manueli

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 
İKİNCİ BÖLÜM
TİP İNTİBAK EĞİTİM ORGANİZASYONLARI
- Genel
- Yetki alma
- Finansal kaynaklar
- İdare ve istihdam
- Tip intibak öğretmenleri
- Sentetik uçuş eğitimi öğretmenleri
- Teorik bilgi öğretmenleri
- Eğitim standartları
- Kayıtlar
- Eğitim programı
- Eğitim uçakları
- Tesisler
- Eğitime kabul şartları
- Eğitim ve operasyon manueli
 
ALTINCI KISIM
DİĞER HÜKÜMLER
- Yürürlükten kaldırılan mevzuat
- Planör kategorisi
- İdari yaptırımlar
- Düzenlenmiş belgelerin imtiyazları
- Düzenlenmiş belgelerin çevrilmesi
- Çok pilota sertifikalı uçaklarda tip yetkisi almanın istisnası
- Verilen kontrol pilotu yetkilendirmeleri
- Tamamlanan eğitim ve sınavlar
- Yeni lisans formatının kullanılması
- Yürürlük
- Yürütme
 
EKLER
EK-1 Milli lisansların JAR-FCL lisansına çevrilmesinde izlenecek usuller
EK-2 JAA üyesi olmayan ülkelerin pilot lisanslarının validasyonu için minimum gereksinimler
EK-3 Standart JAA lisansı formatı

Yukarıdaki maddelere ulaşmak için tıklayın

 

Kaynak: Kaynaklar / Yurtiçi / Sıra No.: 20