Ben Kimim

 
 
 
 

EKLER

 
 

EK-1 BAŞVURU FORMU

T.C.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
JAA Üyesi

JAA FORM 19

 

Sayfa 1

BAŞVURU SAHİBİNİN:
Adı Soyadı ....................................................................... Bay
 
Bayan
 
 
Adresi: ........................................................................................................
....................................................................................................................
 
Uyruğu: ..................... Doğum Tarihi ve Yeri: ................................... T. C.  Kimlik No.: ......................
 
LİSANS BİLGİLERİ (varsa)
Lisans No: ............................ Veriliş Tarihi: .......................... Kategorisi: ..............................
 
İŞYERİ BİLGİLERİ:
 
 Adı: ...........................................................................................
 
Adresi: .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
 
SHY/JAR-145 Onay Referansı: TR- ..........................................................
 
Tel ..................................................... Faks .........................................................
 
BAŞVURU TÜRÜ (İlgili kutulara X koyunuz)
 
Lisans İlk Başvuru
 
Lisans Değşiklik
 
Lisans Temditi
 
 
Sınırlama Kaldırılması
 
Sınava Gireceği Modüller (Varsa): .................................................
________________________________________________________________________________
Talep Edilen Kategori A B1 B2 C
Türbinli Motorlu Uçak

1

1

   
Pistonlu Motorlu Uçak

2

2

   
Türbinli Motorlu Helikopter

3

3

   
Pistonlu Motorlu Helikopter

4

4

   
Aviyonik    

 

 
Hava Aracı      

 

Talep edilen tipler (varsa): ........................................................................................

 

SHY/JAR-66 lisansı (ilk başvuru/değişiklik/temdit) için başvurmak istiyorum.

Bu formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve vereceğim yanlış bir bilginin SHY/JAR-66 lisansı almamı engelleyeceğini kabul ediyorum. Ayrıca;

1. Başka bir JAA üyesi ülke tarafından yayımlanmış JAR-66 lisansına sahip olmadığımı,

2. Başka bir JAA üyesi ülkeye JAR-66 lisansı için başvurmadığımı,

3. Başka bir JAA üyesi ülkesi tarafından yayımlanmış ve iptal edilmiş/askıya alınmış JAR-66

lisansına sahip olmadığımı taahhüt ederim.

Tarih: .......................................... Başvuru Sahibinin
İmzası:
 
 
 
 

SHY-66 LİSANSI BAŞVURU FORMU

JAA FORM 19

Sayfa 2

 

Hava Aracı Bakım Deneyimi

Tarih

Hava Aracı Tipi

İşin Tanımı

Onay

(Kalite Müdürü)

Başlama

Bitiş

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Aşağıdaki niteliklerin değerlendirilmesini istiyorum (varsa)
   
SHY-147/JAR-147 eğitiminden dolayı deneyim muafiyeti
 
Eşdeğer sınavdan dolayı sınav muafiyeti
 
   
İlgili belgeleri ekleyiniz.
 
SHY/ JAR-145 Onaylı Bakım Kuruluşu tavsiyesi (varsa)
       

Başvuru sahibi SHY- 66’nın ilgili bakım bilgisi ve deneyim gereksinimlerini sağlamaktadır. SHGM’nin başvuru sahibine SHY- 66 lisansı vermesi veya onaylaması arz olunur.

 
SHY/ JAR-145 Onay Referansı: ..........................................................................
 
Tarih: ............................................ İmza :
Ad-Soyadı : .......................................................
Görevi :........................................................
       
 
Başvuru Ücreti : ................................... TL
Banka Şubesi : ....................................................  
Dekont No : ....................................................

Dekont Tarihi: ..............................

 
 
 
 

EK-2 SHY-6 / JAR-66 HAVA ARACI BAKIM LİSANSI

Belgenin normal boyutu için tıklayın

 
 
 
 

EK-3 SHY-66 HAVA ARACI BAKIM LİSANSI SINAV MODÜLLERİ

No.

Modül

Lisans Kategorileri

1 Matematik A1 A2 A3 A4 B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2
2 Fizik X X X X X X X X X
3 Temel Elektrik X X X X X X X X X
4 Elektronik Devreler X X X X X X X X X
5 Dijital Teknikleri / Elektronik Alet Sistemleri X X X X X X X X X
6 Malzeme ve Donanım X X X X X X X X X
7 Bakım Uygulamaları X X X X X X X X X
8 Temel Aerodinamik X X X X X X X X X
9 İnsan Faktörleri X X X X X X X X X
10 Havacılık Kanunları X X X X X X X X X
11.a Uçak Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri (Türbin Motorlu) X   X   X   X    
11.b Uçak Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri (Piston Motorlu)   X   X   X   X  
12 Helikopter Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri     X X     X X X
13 Hava Aracı Aerodinamiği, Yapıları ve Sistemleri                  
14 İtme (Propulsion)                 X
15 Gaz Türbinli Motor X   X   X   X    
16 Piston Motor   X   X   X   X  
17 Pervane X X     X X      
 
 
 
 

EK-4 SHY-66 LİSANSI İÇİN GEREKLİ HAVA ARACI BAKIM DENEYİMİ SÜRELERİ

LİSANS KATEGORİSİ

TEKNİK EĞİTİM DURUMU

BAKIM
DENEYİMİ
SÜRESİ
(YIL)

A1, A2, A3 ,A4, B1.2, B1.4

Teknik temel eğitimi yok 3
* Kalifiye personel 2
SHY/JAR-147 bakım eğitimini tamamladı 1

B1.1, B1.3, B2

Teknik temel eğitimi yok    5
Kalifiye personel    3
SHY/JAR-147 eğitimini tamamladı    2
Geniş
Gövde
Hava
Araçları
C Kategori B1.1, B1.3, veya B2 lisanslı bakım personeli    5
Kategori B1.2 veya B1.4 lisanslı bakım personeli    3
Dar
Gövde
Hava
Araçları
C B1 veya B2 bakım personeli

  3

Yüksek
Öğrenim
Mezunları

C

Uçak, uzay, makine, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik,
mekatronik mühendislikleri ile havacılıklı ilgili teknik
bölümlerden mezun olmuş veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya
yüksek okullardan mezun olmuş adaylar

    3 **

* Kalifiye personel: Mekanik, elektrik veya elektronik cihazların imalat, tamir, bakım, servis, kontrol veya revizyonlarını kapsayan ve SHGM tarafından kabul edilen bir eğitim sürecini başarı ile tamamlayan personeldir.

** Altı aylık kısmı üs bakım incelemeleri olmak üzere bakım işlerinde planlama, kalite güvence, kayıt tutma, onaylı yedek parça kontrolü ya da SHY-M kapsamındaki mühendislik işlerinde çalışılmasına karşılık gelir.

 
 
 
 
EK-5 SHY-147 ONAYLI HAVA ARACI BAKIM EĞİTİMİ KURULUŞLARI
TEMEL EĞİTİM SÜRELERİ
LİSANS KATEGORİSİ SÜRE (SAAT) PRATİK (%)
A1 800 70
A2 650 70
A3 800 70
A4 800 70
B1.1 2400 50
B1.2 2000 50
B1.3 2400 50
B1.4 2400 50
B2 2400 50